Yazarın Önsözü

Yazarın Önsözü

Milenyum ile birlikte internet kullanımının artması, sosyal ve dijital medyanın hızlıca yaygınlaşması toplumlar üzerinde .nemli değişimlere de neden olmuştur.

Kadınların kendilerini daha iyi hissetme arzuları, genel antiaging tedavilerdeki popülerliğin gittik.e yükselişi, özellikle sosyal medyadaki görsel kıyaslama yarışları, gelişen enerji bazlı yeni teknolojiler ve toplumsal farkındalığın inanılmaz artışı kadın genital operasyonlarına ivme kazandıran faktörlerden yalnızca birkaçıdır. 

Genital bölgenin estetik operasyonları kozmetik, rekonstrüktif ve rejeneratif amaçlarla uygulanan, doğru teknik ve kişiye özel yöntemlerle yapıldığında çok iyi sonuçlar veren, hasta memnuniyet düzeyi oldukça fazla bir dizi cerrahi ve cerrahi dışı prosedürleri i.erir. Ancak yeterince bilgi ve deneyim kazanılmadan yapıldığında, hem estetik ve fonksiyonel a.ılardan geri dönüşü olmayan sonuçlara hem de ciddi hukuki problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle pratiğe geçilmeden once eğitim alınması şarttır. Ancak, günümüzde bu çok özel alan çoğu üniversitelerin asistan eğitim programlarında bile yer almamaktadır. Bu nedenle, buradaki boşluğu özel statüde çalışan bazı dernek, kuruluş veya kişiler doldurmaya çalışmaktadır. 2017 yılında kurmuş olduğum ve halen dünyanın farklı bölgelerinde hands-on eğitimlerine devam eden ISAGSS (Uluslararası Estetik Genital Cerrahi ve Seksoloji Derneği) estetik genital cerrahi ile cinsel sağlığı kombine eden tek kuruluştur. 

Bir diğer önemli konu da genital estetik prosedürlerle ilgili bilimsel kanıta dayalı verilerin halen yetersiz oluşudur. Bu nedenle yapılan uygulamalar ve tedavilerde kullanılan enerji bazlı teknolojiler dönem dönem DS., FDA, ACOG gibi kuruluşların hedef tahtası haline gelmektedir. Umut ederim ki; genital estetik operasyonlara ait kanıta dayalı veriler arttıkça, kısa sürede bilimsel arenada çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır.

Bu alanda çalışmayı düşünen hekimin; hastası ile empati kurma becerisinin olması, etik ilkelerden taviz vermemesi, “önce zarar verme” mottosu ile hareket etmesi şarttır. Diğer taraftan, hastaların operasyon talepleri ve beklentileri de birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. “Herkes için tek bir elbise bedeni yoktur”; hekimin tecrübesi doğrultusunda operasyonda uygulanacak teknik hastanın istekleri ve dokusunun durumuna uygun şekilde olmalıdır.

2020 yılında yayınlanan ACOG bildirgesinde belirtildiği üzere, bazı cinsel disfonksiyonlar da fonksiyonel genital ameliyatlarla düzeltilebilmektedir.

Ancak bunun için hekim, cinsel disfonksiyonlar ve psikiyatrik rahatsızlıklar alanlarında da yeterli düzeyde eğitim sahibi olmalı, gerektiğinde de farklı branş hekimlerinden konsültasyon istemekten çekinmemelidir. 

 “Kadın Genital Estetik ve Fonksiyonel Cerrahisi” kitabında, genital bölge estetiği alanındaki yaklaşık 20 yıllık bilgi ve tecrübe birikimim, modern literatür bilgisi ve multidisipliner bir bakış açısı ile harmanlanmıştır. Korona pandemisi döne-minde yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir  çalışmanın ürünü olan eser, 22 ayrı bölümden oluşmakta ve içeriğindeki görseller bu alandaki 20 yıllık geçmişime ait arşivimdeki 20.000’den fazla fotoğraf arasından seçilmiştir. Ayrıca, kendi ça-lışmalarım arasında olup henüz literatürde yer almayan; labia minora asimetri sınıflaması, perinede ‘horozibiği’ görünümü, yüzeyel disparoni nedeni olan ‘ağ-rılı himen’, ‘ıslak vajen sendromu’, Eserdag konsepti ile Barbie vajina estetiği, neolabioplasti (yeniden labium oluşturulması), ters U hudoplasti, hudoplastide şapka tıraşlama, labioplastide kare matress sütürasyon, ofis labioplasti, adipoz dokusu redüksiyonu ile majoraplasti, majoraplastide gözyaşı insizyon gibi uy-gulamalar ile literatüre kazandırmış olduğum himenoplastide vestibulo-introi-tal daraltma tekniği (VIDT), klitoral hud rezeksiyonunda ters Y insizyon tekniği gibi prosedürler de ayrıntılıca ele alınmaktadır.  

Kitap kadın genital organları ile ilgili estetik, rekonstrüktif ve rejeneratif cer-rahi ve cerrahi dışı tüm temel uygulamaları içermekte olup, son kısmında yer alan onam formları ve genital estetik sınavı ile de zenginleştirilmiştir. Okumaya başlamadan önce, en son kısımda yer alan estetik genital cerrahi sınavı ile önce kendinizi sınamanızı veya en azından sorulara bir göz atmanızı, kitabı okumayı bitirdikten sonra ise sınav sorularına yeniden dönmenizi öneririm.  

Amacım, bu alana gönül veren ve sayıları her yıl hızla artan branş hekimle-rinin bu mutlu yolculukta en temel seviyeden ileri tekniklere kadar bilgi sahibi olabilmeleridir. Umarım ki; hastalarıma uyguladığım tüm yöntemleri cömertçe paylaştığım bu eser tüm tıp camiası için faydalı olur.  

Dr. Süleyman Eserdağ

Jinekolog,
Avrupa Board Sertifikalı Cinsel Terapist (FECSM),
Uluslararası Estetik Genital Cerrahi ve Cinsel Tedaviler Derneği (ISAGSS) Başkanı 

Hayat öğretmenim canım annem Alime Eserdağ’a  (1941-2018),
Fedakar ve mütevazı, biricik babam Ünal Eserdağ’a,
Akademik hayatımda en büyük destekçim sevgili eşim Dr. Şenay Eserdağ’a, Yaşam enerjim, canım oğullarım Can Batu ve Batuhan’a ithaf ederim…